Οι πληροφοριακές τεχνολογίες, και ειδικότερα οι ιστοσελίδες και η διαφήμιση στο Internet επιτρέπουν ουσιαστικά σε οποιαδήποτε επιχείρηση να προωθήσει τα προϊόντα της στην αγορά, να βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, να δημιουργήσει μια θετική εικόνα και να αυξήσει των αριθμό των πελατών της.


01. Κατασκευή ιστοσελίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων διαφόρου επιπέδου πολυπλοκότητας:

   • Internet-καταστήματα
   • Πληροφοριακές ιστοσελίδες
   • Διαφημιστικές ιστοσελίδες
   • Ιστοσελίδες με FLASH animation

Κατασκευή των ιστοσελίδων – είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην επιτυχημένη ανάπτυξη της επιχείρησης. Αποτέλεσμα της δημιουργίας της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση.

Το Internet δίνει την μοναδική δυνατότητα να προβάλλει την επιχείρηση, τις δραστηριότητές της και τις υπηρεσίες που προσφέρει παγκοσμίως. Η ιστοσελίδα είναι το πρόσωπο της επιχείρησης.


Ολοκληρωτική και σύνθετη προσέγγιση στην ανάπτυξη των ιστοσελίδων από την επιχείρησή μας περιλαμβάνει:
  1. Ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών.
  2. Συμβουλές στη χρήση πληροφοριακών μέσων στο χώρο της εργασίας σας.
  3. Ανάπτυξη της έννοιας και της χρησιμότητας μιας δυναμικής ιστοσελίδας.
  4. Συγκέντρωση πληροφοριών και τεχνικών παραμέτρων για την κατασκευή ιστοσελίδας.
  5. Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας.
  6. Η συντήρηση ιστοσελίδας (η προώθησή της και η τεχνική υποστήριξη).
Η επιχείρησή μας αναπτύσσει ιστοσελίδες διαφόρου επιπέδου δυσκολίας και είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει στην υλοποίηση των ιδεών σας ή να δώσει επαγγελματικές συμβουλές. Portfolio. Εγγύηση.