Ιστοσελίδα της εταιρίας Isotta

Isotta – Italian Sophisticated Tuning and Technology Accessory (Ιταλικών Υπερσύγχρονων Βελτιώσεων και Τεχνολογικού Εξοπλισμού). Παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας  προοριζόμενα για διαμόρφωση σύγχρονων αυτοκινήτων.

Δυναμική ιστοσελίδα με διαχειριστικό πίνακα ελέγχου, δημιουργημένη με χρήση Flash και γλώσσας προγραμματισμού PHP.