Μουσικοθεραπεία - Ηλεκτρονικό κατάστημα mp3 μουσικής

Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης mp3 μουσικής. Ιστοσελίδα του Dr. Sergei Shaboutin ο οποίος δημιούργησε τα περισσότερα μουσικά κομμάτια μουσικοθεραπείας της ιστοσελίδας αυτής.

Η ιστοσελίδα διαμορφώθηκε με χρήση γλώσσας προγραμματισμού PHP. Διαχειρίζεται μέσω CMS (Content Managment System).